24 มิถุนายน - 5 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียน ขบวนการเยาวชนและการฟื้นฟูคณะราษฎรใหม่
15 สิงหาคม 2565
90 ปีประชาธิปไตย
88 ปีธรรมศาสตร์
ณ ห้องพูนศุข วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
24 มิถุนายน - 5 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียน ขบวนการเยาวชนและการฟื้นฟูคณะราษฎรใหม่
15 สิงหาคม 2565
90 ปีประชาธิปไตย
88 ปีธรรมศาสตร์
ณ ห้องพูนศุข วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

“One of the most recognizable features in the changing landscape of Asian studies in this post-Cold War era is the growing importance of Asia not only as the object of studies by “first world” academia but also as the producer of knowledge”

— Thongchai Winichakul

Area Studies

Multidisciplinary social research focusing on specific geographic regions. Comprises sociology, political science, international relations, economics, languages and the arts and humanities applied to China, India, Thailand or ASEAN.

International Program

International-quality courses are conducted in English and/or Chinese with Thai Language courses for non-Thai native speakers.

 
 
 
 
 
 

Study Abroad

Students can study at one of our partner universities abroad and transfer grades to enhance their PBIC experience and their career potential.

 

 Campus

Located in the heart of Bangkok at Tha Prachan, on the historic and charming campus of Thammasat University.

 
 
 
 

PBIC Admission 2022

We don’t just give our students a broad-ranging education and international experiences that expand their horizons and set them up for success in a career. We help them to discover a field they’re passionate about and the courage to pursue it, helping them fulfill their potential in life.

PBIC_Graduation

About Pridi Banomyong International College

 
 

Pridi Banomyong International College (PBIC) is located on the right bank of the Chao Phraya River at the Tha Phra Chan Campus of Thammasat University in the heart of Bangkok. Pridi Banomyong International College was established in 2008 as part of Thammasat University’s commitment to the internationalization of the university. The college was designed as an Area Studies institution offering interdisciplinary Asian Studies programs taught in English. The college was also intended for collaboration between Thammasat University and the Area Studies departments of leading universities overseas.

Campus Tours

Explore some of our campus and facilities for you to engage with, both academically and socially.

News and stories

See all update items

2022 PBIC TEAM BUILDING

ขอเชิญนักศึกษาปี 1 (รหัส65) ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 2022 PBIC Team Building 2 วัน 1 คืน (30 – 31 ก.ค. 65) ที่พัทยา จ.ชลบุรี ณ Veranda Resort Pattaya ลงทะเบียนเลย! วันนี้ – 13 ก.ค. 65 เท่านั้น ผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_0qTaRr0oBdfpNO-ybW-2UxedvM6q4X9l5WuvXVBi_3hp5g/viewform แล้วพบกันนะคะ Dear all freshmen (ID65), you’re invited to...
Read More

Our Partner Universities