2022 PBIC TEAM BUILDING – PBIC

2022 PBIC TEAM BUILDING

ขอเชิญนักศึกษาปี 1 (รหัส65) ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 2022 PBIC Team Building 2 วัน 1 คืน (30 – 31 ก.ค. 65) ที่พัทยา จ.ชลบุรี ณ Veranda Resort Pattaya

ลงทะเบียนเลย! วันนี้ – 13 ก.ค. 65 เท่านั้น ผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_0qTaRr0oBdfpNO-ybW-2UxedvM6q4X9l5WuvXVBi_3hp5g/viewform

แล้วพบกันนะคะ

Dear all freshmen (ID65), you’re invited to the ‘2022 PBIC Team Building’ 2 Days 1 Night at Veranda Resort Pattaya, Chonburi

Register now – 13 July, 22 via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_0qTaRr0oBdfpNO-ybW-2UxedvM6q4X9l5WuvXVBi_3hp5g/viewform

See you!

Related Posts

Leave a Reply