เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับวิชา PD100: Beginning Thai – PBIC

เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับวิชา PD100: Beginning Thai

รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนวิชา PD100 Beginning Thai (ปด.100 ภาษาไทยเบื้องต้น) ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 ม.ค. 2565

เริ่มเรียนวันที่ 25 ม.ค. 65

‘PD100 Beginning Thai’ course is now open! Application period: January 17-20, 2022 Class duration: Jan 25, 2022 onwards

Related Posts

Leave a Reply