รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2565 รอบ Inter Portfolio 2 / list of Eligible Applicants for the interview Round Inter Portfolio 2 – PBIC