ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Inter Ad 1 (List of Successful Candidates: Inter Ad 1) – PBIC