ประกาศผลการคัดเลือกการรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนฯ รอบ 1 (2565) – PBIC