งานเสวนาวิชาการ “1 ปีหลังรัฐประหารพม่า” – PBIC

งานเสวนาวิชาการ “1 ปีหลังรัฐประหารพม่า”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ “1 ปีหลังรัฐประหารพม่า”

ฟังปัจฉิมกถา เรื่อง พม่า ความหวังบนก้าวย่างที่ถอยหลัง โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศาสตราจารย์รับเชิญแห่งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์อังคารที่ 1 กพ 65 เวลา 13.30-15.30 ณ ห้องพูนศุข วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นและการพัฒนา (arcm-ce) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า (TACDB)

จำกัด 40 ที่นั่ง สำรองที่นั่งได้ทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfIl…/formrestricted…

Related Posts

Leave a Reply