ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ: ปัญหาและทางออก ข้อพิพาท รัสเซีย – ยูเครน สงครามเย็นครั้งที่ 2? – PBIC

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ: ปัญหาและทางออก ข้อพิพาท รัสเซีย – ยูเครน สงครามเย็นครั้งที่ 2?

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเพื่อสาธารณะ 

‘ปัญหาและทางออก ข้อพิพาท รัสเซีย – ยูเครน 

สงครามเย็นครั้งที่ 2?’ 

ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ Media Inside Out 

วันศุกร์ 4 มีนาคม 2565 10:00 – 12:00 น.

สามารถรับชมออนไลน์ได้ผ่าน Facebook Live: PBIC Thammasat และ ที่งาน ณ ห้องพูนศุข วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

You are invited to attend this academic seminar for public

‘Problems and Solutions: Dispute between Russia and Ukraine

The Next Cold War?’ 

by Pridi Banomyong International College and Media Inside Out 

This event will be holding both online and on-site at Phoonsuk Meeting Room, Pridi Banomyong International College. (Tha Phra Arthit Exit) on March 4, 2022 between 10:00 – 12:00 Hrs. 

Related Posts

Leave a Reply