HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visits China, 1981-2014 – PBIC