June 2022

Month

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดงาน PBIC RESEARCH SYMPOSIUM: 90 ปี ประชาธิปไตยไทย 88 ปีธรรมศาสตร์ ศุกร์ 24 มิ.ย. 65 เวลา 09:00 – 12:45 น. ณ ห้องพูนศุข ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แปล 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ปาฐกถาสนทนา ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ กับ ส.ศิวรักษ์ กษิดิศ อนันทนาธร และอัครพงษ์ ค่ำคูณเสวนาภายใต้หัวข้อ อนาคตประชาธิปไตยไทยในมือพรรคการเมืองยุคใหม่ จาก 5 พรรคการเมือง – ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ (เพื่อไทย) – ชัยธวัช ตุลาธน (ก้าวไกล)– ราเมศ รัตนะเชวง (ประชาธิปัตย์) – สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ภูมิใจไทย)–...
Read More
Walking Tour ธรรมศาสตร์ ฟังตำนานมหาวิทยาลัยกับการเมือง     วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (PBIC Thammasat) จัด Thammasat Walking Tour สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยากร ประกอบด้วย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศาสตราจารย์รับเชิญ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 หลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ชื่อเดิมคือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ก่อตั้งตามหลักด้านการศึกษาซึ่งเป็น 1 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ผู้ประศาสน์การ คือ ปรีดี...
Read More